Koza sinai Yağlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Koza sinai Yağlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Koza sinai Yağlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çerkezköy Fabrika

Atık Yağların Geri Kazanımı

Atık yağlardan baz yağını geri kazanmak kaynak tasarrufu, çevre kirliliği ve ekonomik avantajlar yönünden önemlidir. Atık yağları yakarak enerjisini geri kazanmak veya içindeki yüksek kalitedeki baz yağları geri kazanarak, yağlama yağı yapımında kullanılması arasındaki farklar bir çok çalışmanın konusunu teşkil etmiştir. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Enerji Bakanlığınca yapılmıştır. Bu baz yağların geri kazanılmasının yakılmasına oranla çok daha üstün bir yol olduğunu göstermiştir. Bütün atık yağların ABD'de geri kazanılması yakılmasına göre 300 milyon dolar daha karlıdır. Buna ilaveten baz yağların atık yağlardan elde edilmesi ham petrolden elde edilmesine oranla çok daha ucuzdur. Fransız Petrol Enstitüsü'nün (IFP) raporuna göre 1 ton baz yağın atık yağ proseslerinden geri kazanılması konvensiyonel proseslerle ham petrolden bazyağ eldesine oranla 0,2 - 0,4 ton daha az yakıt gerektirdiğini ortaya koymuştur.

Atık Yağların Çevre ve İnsan Sağlığına Zararları

Atık yağlar uzun yıllar enerji kaynağı olarak kullanılmıştır. Atık yağların yanmasındaki problem bacalardan çıkan ve hava kirlenmesine neden olan maddelerdir. Atık yağlardaki metal bileşikleri atmosfere oksit halinde verilmektedir. Bu partiküller 5-10 mikrondan düşük olduğundan insanın teneffüs etme sınırına girmektedir. Kurşunun insan sağlığına olan negatif etkisi bilinmektedir. Atık yağların uygun olmayan yollarla yok edilmesi önemli bir problem haline gelmiştir. Bu yağlar çoğunlukla hava ve su kirlenmesine sebep olmaktadırlar. Bu problemler fiziksel geri kazanım (recycling), fiziksel bir dereceye kadar kimyasal geri kazanma (reclaiming) ve daha ileri rafineri işlemleri ile geri kazanma (re-refining) yolları ile ortadan kaldırılabilir

Atık Yağ Alımı

Firmamız Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan almış olduğu lisansla 1.Kategori Atık Madeni Yağların geri kazanımını yapmaktadır. Sanayide oluşan madeni atık yağları 2872 sayılı Çevre Kanununun 8. maddesine istinaden 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 24.01.2004 atık yağların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak lisanslı araçlarımız ve atıkların taşınması konusunda eğitim almış sertifikalı şoförlerimiz ile ulusal atık taşıma formu düzenlenerek alınmaktadır. Atık Madeni Yağların alınmasında aranan kriter, Akredite olmuş laboratuarlardan yapılacak olan kategori analizinin sonucunda, Atık Madeni Yağ’ın 1.Kategori çıkmış olmasıdır.

Çevre Bakanlığı Sunusu
Atık Taşıma
Çevre Kanunu
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Geri Kazanım Sanayicileri Derneği

Copyright © 2013 Koza Sınai Yağlar San. ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır